DeNA進藤、中川が1軍に昇格 笠井は2軍で調整

DeNA進藤拓也投手(27)中川虎大投手(20)が1軍に昇格。笠井崇正投手(25)が2軍で調整する。